Oferta opieki całodobowej w CPOS „Elżbietanki”

Dom jest domem stacjonarnym zapewniającym całodobową opiekę osobom:

  • w podeszłym wieku
  • przewlekle chorym
  • niepełnosprawnym

Oferujemy pobyty stałe i czasowe.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

  • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości;
  • opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  • wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Co zapewnia CPOS „Elżbietanki” w ramach pobytu

Świadczone przez nas usługi uwzględniają stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby naszych mieszkańców przy szczególnym uwzględnieniu praw do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
Każdego dnia oprócz zapewnienia pomocy w czynnościach życia codziennego staramy się rozpoznawać indywidualne potrzeby naszych mieszkańców i zapewnić rozwój osobisty na miarę możliwości poszczególnych osób.

Zapewniamy:

• całodobową opiekę medyczną
• wykwalifikowaną kadrę opiekunów osób starszych
• opiekę lekarską
• rehabilitację
• opiekę duszpasterską
• zajęcia rekreacyjne, kulturalne
• terapię zajęciową
• wyżywienie składające się z 5 posiłków dziennie

Opieka pielęgniarska

W CPOS „Elżbietanki” priorytetem jest zapewnienie kompleksowej i wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej dla osób starszych.

Nasze siostry, pielęgniarki i opiekunki świadczą szeroki zakres usług medycznych, w tym monitorowanie stanu zdrowia, podawanie leków, prowadzenie niezbędnych procedur pielęgniarskich oraz udzielanie specjalistycznych porad i wsparcia. Dbamy o indywidualne potrzeby każdego mieszkańca, dostosowując opiekę do ich stanu zdrowia i wymagań.

Ważnym aspektem naszej opieki pielęgniarskiej jest bliska współpraca z lekarzami i innymi specjalistami, co umożliwia skoordynowaną i holistyczną opiekę.

Nasza misja polega na zapewnieniu bezpieczeństwa, komfortu i opieki medycznej na najwyższym poziomie.

Rehabilitacja

Rehabilitacja osób starszych jest niezwykle istotnym elementem naszego programu opieki w CPOS „Elżbietanki”. Posiadamy dedykowaną przestrzeń, gdzie odbywają się zajęcia rehabilitacyjne i ruchowe, mające na celu poprawę kondycji fizycznej i funkcjonalności naszych mieszkańców.

W naszej specjalnie przystosowanej sali rehabilitacyjnej przeprowadzamy różnorodne ćwiczenia i terapie mające na celu wzmacnianie mięśni, poprawę równowagi, koordynacji i gibkości. Nasz wykwalifikowany personel rehabilitacyjny pracuje z mieszkańcami indywidualnie, dostosowując programy do ich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Rehabilitacja osób starszych w CPOS „Elżbietanki” ma na celu poprawę jakości życia, niezależności i samodzielności. Nasza dedykowana przestrzeń rehabilitacyjna oraz różnorodne zajęcia ruchowe stanowią integralną część naszego holistycznego podejścia do opieki i wsparcia seniorów.

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa dla osób starszych w CPOS „Elżbietanki” stanowi istotną część naszego programu opieki. Poprzez różnorodne aktywności, staramy się zapewnić naszym mieszkańcom rozwijające i satysfakcjonujące zajęcia prowadzone przez wykfalifikowanych terapeutów zajęciowych.

W celu aktywizacji seniorów stosujemy w naszym domu kilka rodzajów terapii. Pierwszym z nich jest ergoterapia. Form ergoterapii jest bardzo wiele, wyróżnić można między innymi trening czynności życia codziennego czyli: samoobsługa, prace kuchenne, czynności porządkowe oraz trening pamięci.

Drugim rodzajem terapii jest socjoterapia. Jest to terapia poprzez gry i zabawy w gronie innych uczestników oraz wspólne zajęcia, które mają na celu rozwój umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych danej osoby oraz poprawę samopoczucia poprzez zmniejszenie napięcia emocjonalnego. Do form socjoterapii możemy zaliczyć: terapię ruchem, ludoterapię (wspólne gry i zabawy) oraz treningi komunikacji. Wspólne gry i zabawy stanowią bardzo lubiany przez naszych mieszkańców sposób spędzania wspólnego czasu.

Trzecim rodzajem terapii jest arteterapia. Techniki arteterapii pozwalają odreagować stres, powodują większą otwartość na otoczenie oraz pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości. Do technik arteterapii zaliczamy m.in.: rysunek, malarstwo, zdobnictwo i dekoratorstwo.

Muzykoterapia, jako jedna z technik arteterapii, może występować w formie czynnej lub biernej. Muzyki możemy słuchać lub sami ją tworzyć: grać, śpiewać.

Warto wymienić także biblioterapię czyli terapię poprzez czytanie i przetwarzanie literatury oraz filmoterapię, która polega na projekcji filmów. Kolejną metodą terapii jest bardzo lubiana przez seniorów choreoterapia czyli terapia tańcem. Może to być wspólny aerobik, taniec z chustami, wstęgami albo impreza taneczna. Zwiększa ona świadomość własnego ciała, możliwość rozładowania emocji, aktywizację. Przyczynia się też do większego poczucia szczęścia.

Każdy z nas wie i czuje, że kontakt z naturą oraz przyrodą jest istotnym elementem naszego życia. Do tego aspektu nawiązuje silvoterapia, czyli metoda terapeutyczna oparta na kontakcie z przyrodą. Służą temu spacery, przebywanie na tarasie, w ogrodzie i podziwianie otaczającej zieleni. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszy się dogoterapia. Kontakt ze zwierzęciem tak „wdzięcznym” jak pies, poprawia nastrój, daje możliwość dodatkowych doznań sensorycznych dla uczestników, otwiera na otoczenie poprzez dotyk, głaskanie i reakcję na zachowanie zwierzęcia. Wdzięcznymi zwierzętami o miłym usposobieniu i miękkim futrze są też alpaki, które u nas goszczą i są bardzo lubiane przez mieszkańców.

Metod oraz form terapii osób starszych jest bardzo wiele. Istotne jest dopasowanie ich do mieszkańca oraz motywacja samego terapeuty do zaangażowania uczestników w określone działania i towarzyszenie im w ich realizacji. Wspólna radość w pokonywaniu barier i uczeniu się nowych rzeczy daje poczucie sprawczości. Robienie czegoś razem oraz spędzanie czasu wśród ludzi chroni przed samotnością czy pesymistycznymi myślami, co stanowi wysoką wartość w podtrzymaniu dobrostanu psychicznego oraz fizycznego seniorów.

Opieka duszpasterska

W CPOS „Elżbietanki” jesteśmy dumni z posiadania własnej kaplicy, gdzie wspólnie z Siostrami Elżbietankami uczestniczymy we mszach świętych czy nabożeństwach lub na indywidualnej modlitwie. Jesteśmy również szczęśliwi, z możliwości rozmów z kapłanem, który jest dla nas zawsze dostępny i udziela sakramentów. Nasi mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w życiu duchowym i otrzymywania wsparcia religijnego, co jest istotne dla ich dobrostanu emocjonalnego i duchowego.