Centrum Pomocy Osobom Starszym
„Elżbietanki”

„Elżbietanki” to dom całodobowej opieki znajdujący się w Lesznie przy ul. Niepodległości 37. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek Prowincja Poznańska, w którego charyzmacie jest opieka i pomoc osobom starszym, chorym i najbardziej potrzebującym. Misją Założycielek Zgromadzenia była opieka nad chorymi w ich własnych domach. Pracę podejmowały z miłości do Chrystusa i w takim duchu ofiarności i szacunku do każdego mieszkańca Zgromadzenie podejmuje tą misję dalej.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, „Mnieście uczynili.” /Mt 25, 40/
„Musimy innych uszczęśliwiać” /św. Elżbieta/

Dowiedz się więcej

Wydarzenia

Galeria  – dom opieki Leszno

Dom opieki dla osób starszych – Leszno

Oferta opieki całodobowej w CPOS „Elżbietanki”:

W naszym stacjonarnym domu opieki dla seniorów w Lesznie zapewniamy całodobową opiekę osobom:

  • w podeszłym wieku
  • przewlekle chorym
  • niepełnosprawnym

Oferujemy pobyty stałe i czasowe.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości.

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

  • w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając: miejsce zamieszkania, wyżywienie, utrzymanie czystości;
  • opiekuńcze, polegające na: udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  • wspomagające, polegające na: umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu, umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Napisz