Centrum Pomocy Osobom Starszym „Elżbietanki”

ul. Niepodległości 37
64-100 Leszno

Telefon
Koordynator CPOS

kontakt z rodzinami mieszkańców
7.00- 15.00 (poniedziałek-piątek)

Telefon
Administracja

sprawy administracyjne
8.00-16.00 (poniedziałek-piątek)
14.00-16.00 (soboty)
w sprawach pilnych można tez używać sms

Odwiedziny mieszkańców CPOS „Elżbietanki”

Recepcja czynna w godz. 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek) i w godzinach 14.00-16.00 (soboty)
Po godzinach proszę dzwonić na nr. telefonu 604487393
Odwiedziny można zgłaszać przez kalendarz odwiedzin lub telefoniczne 604487393

Dom aktualnie

„Elżbietanki” to dom całodobowej opieki znajdujący się w Lesznie przy ul. Niepodległości 37. Prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek Prowincja Poznańska, które w charyzmacie ma wpisaną opiekę i pomoc osobom starszym, chorym i najbardziej potrzebującym. Misją Założycielek Zgromadzenia była opieka nad chorymi w ich własnych domach. Pracę podejmowały z miłości do Chrystusa i w takim duchu ofiarności i szacunku do każdego mieszkańca Zgromadzenie podejmuje te misję.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, „Mnieście uczynili.” /Mt 25, 40/
„Musimy innych uszczęśliwiać” /św. Elżbieta/

Napisz